SO3O

Rezultat: 756
Liczba zgł. QSO: 29 (CW: 29, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 28 (96,6%)
Mnożniki: LA BG BI ZC PO TZ WV GD WX LE WI CJ CU BS OD WM SQ KI WJ OL WT PA LS EB ET DY RC
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP1GZF
599
599
001
003
NN
LA
SP1GZF
SO3O
599
599
003
001
LA
NN
1
1
LA
NN
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP1EPI
599
599
002
002
NN
BG
SP1EPI
SO3O
599
599
002
002
BG
NN
1
1
BG
NN
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP8BVN
599
599
003
007
NN
BI
SP8BVN
SO3O
599
599
007
003
BI
NN
1
1
BI
NN
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP9CCA
599
599
004
004
NN
ZC
SP9CCA
SO3O
599
599
004
004
ZC
NN
1
1
ZC
NN
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP3MKS
599
599
006
005
NN
PO
SP3MKS
SO3O
599
599
005
006
PO
NN
1
1
PO
NN
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP7OGP
599
599
005
006
NN
TZ
SP7OGP
SO3O
599
599
006
005
TZ
NN
1
1
TZ
NN
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP9PKM
599
599
007
010
NN
WV
SP9PKM
SO3O
599
599
010
007
WV
NN
1
1
WV
NN
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP2KAC
599
599
008
008
NN
GD
SP2KAC
SO3O
599
599
008
008
GD
NN
1
1
GD
NN
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:13
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP2GUC
599
599
011
011
NN
CJ
SP2GUC
SQ5W
599
599
011
011
CJ
WX
0
0

2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP5ES
599
599
010
017
NN
WX
SP5ES
SO3O
599
599
017
010
WX
NN
1
1
WX
NN
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP3CW
599
599
009
014
NN
LE
SP3CW
SO3O
599
599
014
009
LE
NN
1
1
LE
NN
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP9BCH
599
599
012
012
NN
WI
SP9BCH
SO3O
599
599
012
012
WI
NN
1
1
WI
NN
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:17
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP2GUC
599
599
013
013
NN
CJ
SP2GUC
SO3O
599
599
013
013
CJ
NN
1
1
CJ
NN
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP1AEN
599
599
014
021
NN
CU
SP1AEN
SO3O
599
599
021
014
CU
NN
1
1
CU
NN
2021/11/18 17:19
2021/11/18 17:19
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP4AWE
599
599
015
017
NN
BS
SP4AWE
SO3O
599
599
017
015
BS
NN
1
1
BS
NN
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP3CYY
599
599
017
013
NN
OD
SP3CYY
SO3O
599
599
013
017
OD
NN
1
1
OD
NN
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:19
80m
80m
CW
CW
SO3O
SQ5ASO
599
599
016
004
NN
WM
SQ5ASO
SO3O
599
599
004
016
WM
NN
1
1
WM
NN
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:21
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP7EWD
599
599
018
006
NN
SQ
SP7EWD
SO3O
599
599
006
018
SQ
NN
1
1
SQ
NN
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP7JLH
599
599
019
021
NN
KI
SP7JLH
SO3O
599
599
021
019
KI
NN
1
1
KI
NN
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:26
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP2FWC
599
599
020
009
NN
WJ
SP2FWC
SO3O
599
599
009
020
WJ
NN
1
1
WJ
NN
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
CW
CW
SO3O
SO4P
599
599
021
046
NN
OL
SO4P
SO3O
599
599
046
021
OL
NN
1
1
OL
NN
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP3ZHP
599
599
022
028
NN
WT
SP3ZHP
SO3O
599
599
028
022
WT
NN
1
1
WT
NN
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:34
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP5ENG
599
599
023
010
NN
PA
SP5ENG
SO3O
599
599
010
023
PA
NN
1
1
PA
NN
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP3MEP
599
599
024
049
NN
LS
SP3MEP
SO3O
599
599
049
024
LS
NN
1
1
LS
NN
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:38
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP2R
599
599
025
016
NN
EB
SP2R
SO3O
599
599
016
025
EB
NN
1
1
EB
NN
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP9ZHR
599
599
026
033
NN
ET
SP9ZHR
SO3O
599
599
033
026
ET
NN
1
1
ET
NN
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP2XX
599
599
027
044
NN
GD
SP2XX
SO3O
599
599
044
027
GD
NN
1
1

NN
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP2WGB
599
599
028
004
NN
DY
SP2WGB
SO3O
599
599
004
028
DY
NN
1
1
DY
NN
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
CW
CW
SO3O
SP9MDY
599
599
029
014
NN
RC
SP9MDY
SO3O
599
599
014
029
RC
NN
1
1
RC
NN