SP3CW

Rezultat: 754
Liczba zgł. QSO: 32 (CW: 32, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 29 (90,6%)
Mnożniki: BI KI GD TZ WV BS PZ WM PO WT LA CU NN ZC WX WI OD BG LS OL ET EB RC SQ WA DY
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:00
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP8BVN
599
599
001
002
LE
BI
SP8BVN
SP3CW
599
599
002
001
BI
LE
1
1
BI
LE
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP7JLH
599
599
002
001
LE
KI
SP7JLH
SP3CW
599
599
001
002
KI
LE
1
1
KI
LE
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP2XX
599
599
003
005
LE
GD
SP2XX
SP3CW
599
599
005
003
GD
LE
1
1
GD
LE
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP7OGP
599
599
005
004
LE
TZ
SP7OGP
SP3CW
599
599
004
005
TZ
LE
1
1
TZ
LE
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP9PKM
599
599
004
005
LE
WV
SP9PKM
SP3CW
599
599
005
004
WV
LE
1
1
WV
LE
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP4AWE
599
599
006
005
LE
BS
SP4AWE
SP3CW
599
599
005
006
BS
LE
1
1
BS
LE
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP2KAC
599
599
007
003
LE
GD
SP2KAC
SP3CW
599
599
003
007
GD
LE
1
1

LE
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SQ5W
599
599
008
001
LE
PZ
SQ5W
SP3CW
599
599
001
008
PZ
LE
1
1
PZ
LE
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP5FHF
599
599
009
004
LE
WM
SP5FHF
SP3CW
599
599
004
009
WM
LE
1
1
WM
LE
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:07
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP3MKS
599
599
010
008
LE
PO
SP3MKS
SP3CW
599
599
008
010
PO
LE
1
1
PO
LE
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP3ZHP
599
599
011
010
LE
WT
SP3ZHP
SP3CW
599
599
010
011
WT
LE
1
1
WT
LE
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP1GZF
599
599
012
011
LE
LA
SP1GZF
SP3CW
599
599
011
012
LA
LE
1
1
LA
LE
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP1AEN
599
599
013
013
LE
CU
SP1AEN
SP3CW
599
599
013
013
CU
LE
1
1
CU
LE
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SO3O
599
599
014
009
LE
NN
SO3O
SP3CW
599
599
009
014
NN
LE
1
1
NN
LE
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP9CCA
599
599
015
009
LE
ZC
SP9CCA
SP3CW
599
599
009
015
ZC
LE
1
1
ZC
LE
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SN70KAB
599
599
016
004
LE
WM
SN70KAB
SP3CW
599
599
024
016
WM
LE
0
0

2021/11/18 17:18
2021/11/18 17:18
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP5ES
599
599
017
020
LE
WX
SP5ES
SP3CW
599
599
020
017
WX
LE
1
1
WX
LE
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP9BCH
599
599
018
017
LE
WI
SP9BCH
SP3CW
599
599
017
018
WI
LE
1
1
WI
LE
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP5ENG
599
599
019
001
LE
PA
SP5ENG
SP3CW
599
599
001
008
PA
LE
0
0

2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP2FWC
599
599
020
008
LE
WJ
SP2FWC
SP3CW
599
599
007
020
WJ
LE
0
0

2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:28
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP3CYY
599
599
021
018
LE
OD
SP3CYY
SP3CW
599
599
018
021
OD
LE
1
1
OD
LE
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP1EPI
599
599
022
015
LE
BG
SP1EPI
SP3CW
599
599
015
022
BG
LE
1
1
BG
LE
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP3MEP
599
599
023
038
LE
LS
SP3MEP
SP3CW
599
599
038
023
LS
LE
1
1
LS
LE
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SO4P
599
599
024
048
LE
OL
SO4P
SP3CW
599
599
048
024
OL
LE
1
1
OL
LE
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:34
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP9ZHR
599
599
025
027
LE
ET
SP9ZHR
SP3CW
599
599
027
025
ET
LE
1
1
ET
LE
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP2R
599
599
026
012
LE
EB
SP2R
SP3CW
599
599
012
026
EB
LE
1
1
EB
LE
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP9KJU
599
599
027
028
LE
RC
SP9KJU
SP3CW
599
599
028
027
RC
LE
1
1
RC
LE
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SQ5ASO
599
599
028
015
LE
WM
SQ5ASO
SP3CW
599
599
015
028
WM
LE
1
1

LE
2021/11/18 17:46
2021/11/18 17:46
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP7EWD
599
599
029
017
LE
SQ
SP7EWD
SP3CW
599
599
017
029
SQ
LE
1
1
SQ
LE
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:50
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP9MDY
599
599
030
007
LE
RC
SP9MDY
SP3CW
599
599
007
030
RC
LE
1
1

LE
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP9KUP
599
599
031
036
LE
WA
SP9KUP
SP3CW
599
599
036
031
WA
LE
1
1
WA
LE
2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:57
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP2WGB
599
599
032
008
LE
DY
SP2WGB
SP3CW
599
599
008
032
DY
LE
1
1
DY
LE