SP1EPI

Rezultat: 702
Liczba zgł. QSO: 31 (CW: 31, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 27 (87,1%)
Mnożniki: BI NN PO WT WV BS CU KI TZ WI WX LA GD OD LE WM SQ EB WJ LS DY PA RC YW OL ZC
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP8BVN
599
599
001
005
BG
BI
SP8BVN
SP1EPI
599
599
005
001
BI
BG
1
1
BI
BG
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SO3O
599
599
002
002
BG
NN
SO3O
SP1EPI
599
599
002
002
NN
BG
1
1
NN
BG
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:04
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP3MKS
599
599
003
003
BG
PO
SP3MKS
SP1EPI
599
599
003
003
PO
BG
1
1
PO
BG
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:06
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP3ZHP
599
599
004
005
BG
WT
SP3ZHP
SP1EPI
599
599
005
004
WT
BG
1
1
WT
BG
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP9PKM
599
599
005
011
BG
WV
SP9PKM
SP1EPI
599
599
011
005
WV
BG
1
1
WV
BG
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:10
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP4AWE
599
599
007
009
BG
BS
SP4AWE
SP1EPI
599
599
009
007
BS
BG
1
1
BS
BG
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:08
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP1AEN
599
599
006
010
BG
CU
SP1AEN
SP1EPI
599
599
010
006
CU
BG
1
1
CU
BG
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP7JLH
599
599
008
012
BG
KI
SP7JLH
SP1EPI
599
599
012
008
KI
BG
1
1
KI
BG
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP7OGP
599
599
009
013
BG
TZ
SP7OGP
SP1EPI
599
599
013
009
TZ
BG
1
1
TZ
BG
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:16
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP9BCH
599
599
010
013
BG
WI
SP9BCH
SP1EPI
599
599
013
010
WI
BG
1
1
WI
BG
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP5ES
599
599
011
019
BG
WX
SP5ES
SP1EPI
599
599
019
011
WX
BG
1
1
WX
BG
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP1GZF
599
599
012
019
BG
LA
SP1GZF
SP1EPI
599
599
019
012
LA
BG
1
1
LA
BG
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP2KAC
599
599
013
022
BG
GD
SP2KAC
SP1EPI
599
599
022
013
GD
BG
1
1
GD
BG
2021/11/18 17:26
2021/11/18 17:26
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP3CYY
599
599
014
017
BG
OD
SP3CYY
SP1EPI
599
599
017
014
OD
BG
1
1
OD
BG
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP3CW
599
599
015
022
BG
LE
SP3CW
SP1EPI
599
599
022
015
LE
BG
1
1
LE
BG
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:29
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SN70KAB
599
599
016
011
BG
WM
SP70KAB
SP1EPI
599
599
011
016
WM
BG
0
0

2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SQ5ASO
599
599
017
008
BG
WM
SQ5ASO
SP1EPI
599
599
008
017
WM
BG
1
1
WM
BG
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP7EWD
599
599
018
010
BG
SQ
SP7EWD
SP1EPI
599
599
010
018
SQ
BG
1
1
SQ
BG
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP2R
599
599
019
006
BG
EB
SP2R
SP1EPI
599
599
006
019
EB
BG
1
1
EB
BG
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP2FWC
599
599
020
021
BG
WJ
SP2FWC
SP1EPI
599
599
021
020
WJ
BG
1
1
WJ
BG
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP2XX
599
599
021
043
BG
GD
SP2XX
SP1EPI
599
599
043
021
GD
BG
1
1

BG
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:44
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP3MEP
599
599
022
060
BG
LS
SP3MEP
SP1EPI
599
599
060
022
LS
BG
1
1
LS
BG
2021/11/18 17:46
2021/11/18 17:46
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP2WGB
599
599
023
003
BG
DY
SP2WGB
SP1EPI
599
599
003
023
DY
BG
1
1
DY
BG
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:48
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP5ENG
599
599
024
019
BG
PA
SP5ENG
SP1EPI
599
599
019
024
PA
BG
1
1
PA
BG
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:49
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP2GUC
599
599
025
027
BG
CJ
SP2GUC
SP1EPI
599
599
027
025
CJ
DG
0
0

2021/11/18 17:54
2021/11/18 17:54
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP9MDY
599
599
026
015
BG
RC
SP9MDY
SP1EPI
599
599
015
026
RC
BG
1
1
RC
BG
2021/11/18 17:54
[BRAK LOGU]
80m CW SP1EPI
HF6EP
599 027 BG HF6EP 599 003 GY 0
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP1AOL
599
599
029
008
BG
YW
SP1AOL
SP1EPI
599
599
008
029
YW
BG
1
1
YW
BG
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP4KHM
599
599
028
057
BG
OL
SP4KHM
SP1EPI
599
599
057
028
OL
BG
1
1
OL
BG
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:59
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP9CCA
599
599
030
017
BG
ZC
SP9CCA
SP1EPI
599
599
017
030
ZC
BG
1
1
ZC
BG
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:59
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SQ1MTS
599
599
031
006
BG
WN
SQ1MTS
SP1EPI
599
599
009
031
WN
BG
0
0