SP7JLH

Rezultat: 675
Liczba zgł. QSO: 29 (CW: 29, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 27 (93,1%)
Mnożniki: LE GD TZ CU WV SQ BS LA WI ZC CJ BG OD PZ WT WX WM PO NN PA WJ LS BI EB RC
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP3CW
599
599
001
002
KI
LE
SP3CW
SP7JLH
599
599
002
001
LE
KI
1
1
LE
KI
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP2KAC
599
599
002
002
KI
GD
SP2KAC
SP7JLH
599
599
002
002
GD
KI
1
1
GD
KI
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP7OGP
599
599
003
003
KI
TZ
SP7OGP
SP7JLH
599
599
003
003
TZ
KI
1
1
TZ
KI
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP1AEN
599
599
005
006
KI
CU
SP1AEN
SP7JLH
599
599
006
005
CU
KI
1
1
CU
KI
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP9PKM
599
599
004
006
KI
WV
SP9PKM
SP7JLH
599
599
006
004
WV
KI
1
1
WV
KI
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP7EWD
599
599
006
001
KI
SQ
SP7EWD
SP7JLH
599
599
001
006
SQ
KI
1
1
SQ
KI
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP4AWE
599
599
007
007
KI
BS
SP4AWE
SP7JLH
599
599
007
007
BS
KI
1
1
BS
KI
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP1GZF
599
599
008
006
KI
LA
SP1GZF
SP7JLH
599
599
006
008
LA
KI
1
1
LA
KI
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP9BCH
599
599
009
009
KI
WI
SP9BCH
SP7JLH
599
599
009
009
WI
KI
1
1
WI
KI
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP9CCA
599
599
010
008
KI
ZC
SP9CCA
SP7JLH
599
599
008
010
ZC
KI
1
1
ZC
KI
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP2GUC
599
599
011
010
KI
CJ
SP2GUC
SP7JLH
599
599
010
011
CJ
KI
1
1
CJ
KI
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP1EPI
599
599
012
008
KI
BG
SP1EPI
SP7JLH
599
599
008
012
BG
KI
1
1
BG
KI
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP3CYY
599
599
013
008
KI
OD
SP3CYY
SP7JLH
599
599
008
013
OD
KI
1
1
OD
KI
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SQ5W
599
599
014
007
KI
PZ
SQ5W
SP7JLH
599
599
007
014
PZ
KI
1
1
PZ
KI
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:15
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP3ZHP
599
599
015
015
KI
WT
SP3ZHP
SP7JLH
599
599
015
015
WT
KI
1
1
WT
KI
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:17
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP5ES
599
599
016
018
KI
WX
SP5ES
SP7JLH
599
599
018
016
WX
KI
1
1
WX
KI
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SQ5ASO
599
599
017
002
KI
WM
SQ5ASO
SP7JLH
599
599
002
017
WM
KI
1
1
WM
KI
2021/11/18 17:18
2021/11/18 17:18
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SN70KAB
599
599
018
005
KI
WM
SN70KAB
SP7JLH
599
599
005
018
WM
KI
1
1

KI
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:21
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SO4P
599
599
019
038
KI
OL
SO4P
SP7JLH
599
599
038
010
OL
IC
0
0

2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP3MKS
599
599
020
026
KI
PO
SP3MKS
SP7JLH
599
599
026
020
PO
KI
1
1
PO
KI
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SO3O
599
599
021
019
KI
NN
SO3O
SP7JLH
599
599
019
021
NN
KI
1
1
NN
KI
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP5ENG
599
599
022
002
KI
PA
SP5ENG
SP7JLH
599
599
002
022
PA
KI
1
1
PA
KI
2021/11/18 17:29
[BRAK LOGU]
80m CW SP7JLH
SP9ZHP
599 023 KI SP9ZHP 599 021 ET 0
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP2FWC
599
599
024
016
KI
WJ
SP2FWC
SP7JLH
599
599
016
024
WJ
KI
1
1
WJ
KI
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:33
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP3MEP
599
599
025
047
KI
LS
SP3MEP
SP7JLH
599
599
047
025
LS
KI
1
1
LS
KI
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:37
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP8BVN
599
599
026
060
KI
BI
SP8BVN
SP7JLH
599
599
060
026
BI
KI
1
1
BI
KI
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP2R
599
599
027
018
KI
EB
SP2R
SP7JLH
599
599
018
027
EB
KI
1
1
EB
KI
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP9KJU
599
599
028
033
KI
RC
SP9KJU
SP7JLH
599
599
033
028
RC
KI
1
1
RC
KI
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:48
80m
80m
CW
CW
SP7JLH
SP9MDY
599
599
029
005
KI
RC
SP9MDY
SP7JLH
599
599
005
029
RC
KI
1
1

KI