SP4AWE

Rezultat: 840
Liczba zgł. QSO: 31 (CW: 31, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 30 (96,8%)
Mnożniki: CU GD BI LE WI WX KI PO BG SQ TZ WM WJ CJ WT NN WV ZC LA PA OL LS ET OD EB RC WA DY
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:00
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP1AEN
599
599
001
001
BS
CU
SP1AEN
SP4AWE
599
599
001
001
CU
BS
1
1
CU
BS
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP2XX
599
599
002
003
BS
GD
SP2XX
SP4AWE
599
599
003
002
GD
BS
1
1
GD
BS
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP8BVN
599
599
003
006
BS
BI
SP8BVN
SP4AWE
599
599
006
003
BI
BS
1
1
BI
BS
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:04
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP3CW
599
599
005
006
BS
LE
SP3CW
SP4AWE
599
599
006
005
LE
BS
1
1
LE
BS
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP9BCH
599
599
004
003
BS
WI
SP9BCH
SP4AWE
599
599
003
004
WI
BS
1
1
WI
BS
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP5ES
599
599
006
008
BS
WX
SP5ES
SP4AWE
599
599
008
006
WX
BS
1
1
WX
BS
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP7JLH
599
599
007
007
BS
KI
SP7JLH
SP4AWE
599
599
007
007
KI
BS
1
1
KI
BS
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP3MKS
599
599
008
009
BS
PO
SP3MKS
SP4AWE
599
599
009
008
PO
BS
1
1
PO
BS
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:09
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP1EPI
599
599
009
007
BS
BG
SP1EPI
SP4AWE
599
599
007
009
BG
BS
1
1
BG
BS
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP7EWD
599
599
010
003
BS
SQ
SP7EWD
SP4AWE
599
599
003
010
SQ
BS
1
1
SQ
BS
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP2KAC
599
599
011
010
BS
GD
SP2KAC
SP4AWE
599
599
010
011
GD
BI
0
0

2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP7OGP
599
599
012
012
BS
TZ
SP7OGP
SP4AWE
599
599
012
012
TZ
BS
1
1
TZ
BS
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:12
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SN70KAB
599
599
013
002
BS
WM
SN70KAB
SP4AWE
599
599
002
013
WM
BS
1
1
WM
BS
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP2FWC
599
599
014
005
BS
WJ
SP2FWC
SP4AWE
599
599
005
014
WJ
BS
1
1
WJ
BS
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP2GUC
599
599
015
012
BS
CJ
SP2GUC
SP4AWE
599
599
012
015
CJ
BS
1
1
CJ
BS
2021/11/18 17:18
2021/11/18 17:18
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP3ZHP
599
599
016
018
BS
WT
SP3ZHP
SP4AWE
599
599
018
016
WT
BS
1
1
WT
BS
2021/11/18 17:19
2021/11/18 17:19
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SO3O
599
599
017
015
BS
NN
SO3O
SP4AWE
599
599
015
017
NN
BS
1
1
NN
BS
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP9PKM
599
599
018
024
BS
WV
SP9PKM
SP4AWE
599
599
024
018
WV
BS
1
1
WV
BS
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:23
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP9CCA
599
599
019
014
BS
ZC
SP9CCA
SP4AWE
599
599
014
019
ZC
BS
1
1
ZC
BS
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP1GZF
599
599
020
020
BS
LA
SP1GZF
SP4AWE
599
599
020
020
LA
BS
1
1
LA
BS
2021/11/18 17:26
2021/11/18 17:26
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP5ENG
599
599
021
003
BS
PA
SP5ENG
SP4AWE
599
599
003
021
PA
BS
1
1
PA
BS
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SO4P
599
599
022
045
BS
OL
SO4P
SP4AWE
599
599
045
022
OL
BS
1
1
OL
BS
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP3MEP
599
599
023
039
BS
LS
SP3MEP
SP4AWE
599
599
039
023
LS
BS
1
1
LS
BS
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP9ZHR
599
599
024
025
BS
ET
SP9ZHR
SP4AWE
599
599
025
024
ET
BS
1
1
ET
BS
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP3CYY
599
599
025
022
BS
OD
SP3CYY
SP4AWE
599
599
022
025
OD
BS
1
1
OD
BS
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:33
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SQ5ASO
599
599
026
009
BS
WM
SQ5ASO
SP4AWE
599
599
009
026
WM
BS
1
1

BS
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP2R
599
599
027
010
BS
EB
SP2R
SP4AWE
599
599
010
027
EB
BS
1
1
EB
BS
2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP9KJU
599
599
028
031
BS
RC
SP9KJU
SP4AWE
599
599
031
028
RC
BS
1
1
RC
BS
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP9KUP
599
599
029
029
BS
WA
SP9KUP
SP4AWE
599
599
029
029
WA
BS
1
1
WA
BS
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP9MDY
599
599
030
011
BS
RC
SP9MDY
SP4AWE
599
599
011
030
RC
BS
1
1

BS
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP2WGB
599
599
031
007
BS
DY
SP2WGB
SP4AWE
599
599
007
031
DY
BS
1
1
DY
BS