SP9BCH

Rezultat: 700
Liczba zgł. QSO: 28 (CW: 28, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 28 (100,0%)
Mnożniki: LA WV BS BI ZC PZ GD WX KI WT CU NN BG TZ WM OD LE LS OL PA RC WJ SQ WA EB
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:00
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP1GZF
599
599
001
001
WI
LA
SP1GZF
SP9BCH
599
599
001
001
LA
WI
1
1
LA
WI
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP9PKM
599
599
002
003
WI
WV
SP9PKM
SP9BCH
599
599
003
002
WV
WI
1
1
WV
WI
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP4AWE
599
599
003
004
WI
BS
SP4AWE
SP9BCH
599
599
004
003
BS
WI
1
1
BS
WI
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP8BVN
599
599
004
009
WI
BI
SP8BVN
SP9BCH
599
599
009
004
BI
WI
1
1
BI
WI
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP9CCA
599
599
005
005
WI
ZC
SP9CCA
SP9BCH
599
599
005
005
ZC
WI
1
1
ZC
WI
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SQ5W
599
599
007
004
WI
PZ
SQ5W
SP9BCH
599
599
004
007
PZ
WI
1
1
PZ
WI
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP2KAC
599
599
006
005
WI
GD
SP2KAC
SP9BCH
599
599
005
006
GD
WI
1
1
GD
WI
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP5ES
599
599
008
014
WI
WX
SP5ES
SP9BCH
599
599
014
008
WX
WI
1
1
WX
WI
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP7JLH
599
599
009
009
WI
KI
SP7JLH
SP9BCH
599
599
009
009
KI
WI
1
1
KI
WI
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP3ZHP
599
599
010
012
WI
WT
SP3ZHP
SP9BCH
599
599
012
010
WT
WI
1
1
WT
WI
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP1AEN
599
599
011
014
WI
CU
SP1AEN
SP9BCH
599
599
014
011
CU
WI
1
1
CU
WI
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SO3O
599
599
012
012
WI
NN
SO3O
SP9BCH
599
599
012
012
NN
WI
1
1
NN
WI
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:16
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP1EPI
599
599
013
010
WI
BG
SP1EPI
SP9BCH
599
599
010
013
BG
WI
1
1
BG
WI
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP7OGP
599
599
014
016
WI
TZ
SP7OGP
SP9BCH
599
599
016
014
TZ
WI
1
1
TZ
WI
2021/11/18 17:18
2021/11/18 17:18
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SQ5ASO
599
599
015
003
WI
WM
SQ5ASO
SP9BCH
599
599
003
015
WM
WI
1
1
WM
WI
2021/11/18 17:19
2021/11/18 17:19
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP3CYY
599
599
016
012
WI
OD
SP3CYY
SP9BCH
599
599
012
016
OD
WI
1
1
OD
WI
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP3CW
599
599
017
018
WI
LE
SP3CW
SP9BCH
599
599
018
017
LE
WI
1
1
LE
WI
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP3MEP
599
599
018
043
WI
LS
SP3MEP
SP9BCH
599
599
043
018
LS
WI
1
1
LS
2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SO4P
599
599
019
051
WI
OL
SO4P
SP9BCH
599
599
051
019
OL
WI
1
1
OL
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:32
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SN70KAB
599
599
020
013
WI
WM
SN70KAB
SP9BCH
599
599
013
020
WM
WI
1
1

WI
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP5ENG
599
599
021
011
WI
PA
SP5ENG
SP9BCH
599
599
011
021
PA
WI
1
1
PA
WI
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP9KJU
599
599
022
022
WI
RC
SP9KJU
SP9BCH
599
599
022
022
RC
WI
1
1
RC
WI
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:38
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP2FWC
599
599
023
018
WI
WJ
SP2FWC
SP9BCH
599
599
018
023
WJ
WI
1
1
WJ
WI
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP7EWD
599
599
024
013
WI
SQ
SP7EWD
SP9BCH
599
599
013
024
SQ
WI
1
1
SQ
WI
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP9KUP
599
599
025
028
WI
WA
SP9KUP
SP9BCH
599
599
028
025
WA
WI
1
1
WA
WI
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP2XX
599
599
026
048
WI
GD
SP2XX
SP9BCH
599
599
048
026
GD
WI
1
1

2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:48
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP2R
599
599
027
024
WI
EB
SP2R
SP9BCH
599
599
024
027
EB
WI
1
1
EB
WI
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
CW
CW
SP9BCH
SP9MDY
599
599
028
013
WI
RC
SP9MDY
SP9BCH
599
599
013
028
RC
WI
1
1

WI