SP2R

Rezultat: 400
Liczba zgł. QSO: 25 (CW: 25, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 20 (80,0%)
Mnożniki: PA TZ LA BG LS BS WM LE CU ET BI NN KI YW WJ WV SQ GD WI RC
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:32
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP5ENG
599
599
001
007
EB
PA
SP5ENG
SP2R
599
599
007
001
PA
EB
1
1
PA
EB
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:32
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP7OGP
599
599
002
022
EB
TZ
SP7OGP
SP2R
599
599
022
002
TZ
EB
1
1
TZ
EB
2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP1GZF
599
599
004
026
EB
LA
SP1GZF
SP2R
599
599
026
004
LA
EB
1
1
LA
EB
2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP2KAC
599
599
003
026
EB
GD
SP2KAC
SP2R
599
599
026
003
GD
EL
0
0

2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP1EPI
599
599
006
019
EB
BG
SP1EPI
SP2R
599
599
019
006
BG
EB
1
1
BG
EB
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP5ES
599
599
005
026
EB
WX
SP5ES
SP2R
599
599
026
015
WX
EB
0
0

2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP3ZHP
599
599
007
031
EB
WT
SP3ZHP
SP2R
599
599
031
007
WT
EZ
0
0

2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:34
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP3MEP
599
599
009
048
EB
LS
SP3MEP
SP2R
599
599
048
009
LS
EB
1
1
LS
EB
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:34
80m
80m
CW
CW
SP2R
SO4P
599
599
008
052
EB
OL
SO4P
SP2R
599
599
052
008

EB
0
0

2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP4AWE
599
599
010
027
EB
BS
SP4AWE
SP2R
599
599
027
010
BS
EB
1
1
BS
EB
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:36
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP3CYY
599
599
011
024
EB
OD
SP3CYY
SP2R
599
599
024
011
OD
ED
0
0

2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
CW
CW
SP2R
SQ5ASO
599
599
013
011
EB
WM
SQ5ASO
SP2R
599
599
011
013
WM
EB
1
1
WM
EB
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP3CW
599
599
012
026
EB
LE
SP3CW
SP2R
599
599
026
012
LE
EB
1
1
LE
EB
2021/11/18 17:37
2021/11/18 17:38
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP1AEN
599
599
015
029
EB
CU
SP1AEN
SP2R
599
599
029
015
CU
EB
1
1
CU
EB
2021/11/18 17:37
2021/11/18 17:37
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP9ZHR
599
599
014
028
EB
ET
SP9ZHR
SP2R
599
599
028
014
ET
EB
1
1
ET
EB
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:39
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP8BVN
599
599
017
062
EB
BI
SP8BVN
SP2R
599
599
062
017
BI
EB
1
1
BI
EB
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:38
80m
80m
CW
CW
SP2R
SO3O
599
599
016
025
EB
NN
SO3O
SP2R
599
599
025
016
NN
EB
1
1
NN
EB
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP7JLH
599
599
018
027
EB
KI
SP7JLH
SP2R
599
599
027
018
KI
EB
1
1
KI
EB
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP1AOL
599
599
019
002
EB
YW
SP1AOL
SP2R
599
599
002
019
YW
EB
1
1
YW
EB
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP2FWC
599
599
020
019
EB
WJ
SP2FWC
SP2R
599
599
019
020
WJ
EB
1
1
WJ
EB
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP9PKM
599
599
021
046
EB
WV
SP9PKM
SP2R
599
599
046
021
WV
EB
1
1
WV
EB
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:45
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP7EWD
599
599
022
016
EB
SQ
SP7EWD
SP2R
599
599
016
022
SQ
EB
1
1
SQ
EB
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP2XX
599
599
023
046
EB
GD
SP2XX
SP2R
599
599
046
023
GD
EB
1
1
GD
EB
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:49
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP9BCH
599
599
024
027
EB
WI
SP9BCH
SP2R
599
599
027
024
WI
EB
1
1
WI
EB
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
CW
CW
SP2R
SP9MDY
599
599
025
008
EB
RC
SP9MDY
SP2R
599
599
008
025
RC
EB
1
1
RC
EB