SQ7CGN

Rezultat: 986
Liczba zgł. QSO: 39 (CW: 0, SSB: 39, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 34 (87,2%)
Mnożniki: WA HR WV OL RB GD OU CJ LU GH LW SG WI PO PQ BM TH ZE AQ ZB NI NL RC RS ET LS CM CH NY
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP9SDR
59
59
001
001
WU
WA
SP9SDR
SQ7CGN
59
59
001
001
WA
WU
1
1
WA
WU
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP8FB
59
59
002
006
WU
HR
SP8FB
SQ7CGN
59
59
006
002
HR
WU
1
1
HR
WU
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:04
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SQ9HZM
59
59
004
005
WU
WV
SQ9HZM
SQ7CGN
59
59
005
004
WV
WU
1
1
WV
WU
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP4KHM
59
59
003
008
WU
OL
SP4KHM
SQ7CGN
59
59
008
003
OL
WU
1
1
OL
WU
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP9N
59
59
005
016
WU
RB
SP9N
SQ7CGN
59
59
016
005
RB
WU
1
1
RB
WU
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SO4P
59
59
006
029
WU
OL
SO4P
SQ7CGN
59
59
029
006
OL
WU
1
1

WU
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:21
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP2XX
59
59
007
021
WU
GD
SP2XX
SQ7CGN
59
59
021
007
GD
WU
1
1
GD
WU
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP4HHI
59
59
009
024
WU
OU
SP4HHI
SQ7CGN
59
59
024
009
OU
WU
1
1
OU
WU
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP2GUC
59
59
008
018
WU
CJ
SP2GUC
SQ7CGN
59
59
018
008
CJ
WU
1
1
CJ
WU
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:26
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP8KAF
59
59
011
010
WU
LU
SP8KAF
SQ7CGN
59
59
010
011
LU
WU
1
1
LU
WU
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP4SHW
59
59
010
020
WU
OU
SP4SHW
SQ7CGN
59
59
020
010
OU
WU
1
1

WU
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP4KGK
59
59
012
025
WU
GH
SP4KGK
SQ7CGN
59
59
025
012
GH
WU
1
1
GH
WU
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SQ8PIW
59
59
013
022
WU
LW
SQ8PIW
SQ7CGN
59
59
022
013
LW
WU
1
1
LW
WU
2021/11/18 17:32
[BRAK QSO]
80m PH SQ7CGN
SP1KNJ
59 014 WU SP1KNJ 59 009 ZE 0
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP4JSJ
59
59
015
020
WU
OU
SP4JSJ
SQ7CGN
59
59
020
015
OU
WU
1
1

WU
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP1KCJ
59
59
016
012
WU
SG
SP1KCJ
SQ7CGN
59
59
012
016
SG
WU
1
1
SG
WU
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:36
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP9MOA
59
59
018
013
WU
WI
SP9MOA
SQ7CGN
59
59
013
018
WI
WU
1
1
WI
WU
2021/11/18 17:35
[BRAK LOGU]
80m PH SQ7CGN
SP8NFZ
59 017 WU SP8NFZ 59 018 KS 0
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP3MKS
59
59
019
034
WU
PO
SP3MKS
SQ7CGN
59
59
034
019
PO
WU
1
1
PO
WU
2021/11/18 17:37
2021/11/18 17:37
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP4GED
59
59
020
012
WU
PQ
SP4GED
SQ7CGN
59
59
012
020
PQ
WU
1
1
PQ
WU
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:40
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SN1BUW
59
59
022
028
WU
BM
SN1BUW
SQ7CGN
59
59
028
022
BM
WU
1
1
BM
WU
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SQ9IWS
59
59
021
023
WU
TH
SQ9IWS
SQ7CGN
59
59
023
021
TH
WU
1
1
TH
WU
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SQ1NXO
59
59
023
036
WU
ZE
SQ1NXO
SQ7CGN
59
59
036
023
ZE
WU
1
1
ZE
WU
2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP5XVR
59
59
024
023
WU
WM
SP5XVR
SQ7CGN
59
59
024
024
WM
WU
0
0

2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
HF7A
59
59
025
022
WU
AQ
HF7A
SQ7CGN
59
59
022
025
AQ
WU
1
1
AQ
WU
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP4SAF
59
59
026
029
WU
ZB
SP4SAF
SQ7CGN
59
59
029
026
ZB
WU
1
1
ZB
WU
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:43
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SQ9PPT
59
59
027
006
WU
NI
SQ9PPT
SQ7CGN
59
59
006
027
NI
WU
1
1
NI
WU
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
3Z3AHK
59
59
028
043
WU
NL
3Z3AHK
SQ7CGN
59
59
043
028
NL
WU
1
1
NL
WU
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP5GEO
59
59
029
022
WU
RC
SP5GEO
SQ7CGN
59
59
022
029
RC
WU
1
1
RC
WU
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:48
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP9UOP
59
59
030
017
WU
WV
SP9UOP
SQ7CGN
59
59
017
030
WV
WU
1
1

WU
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP9NLU
59
59
031
024
WU
RS
SP9NLU
SQ7CGN
59
59
024
031
RS
WU
1
1
RS
WU
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP9ZHR
59
59
032
038
WU
ET
SP9ZHR
SQ7CGN
59
59
038
032
ET
WU
1
1
ET
WU
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP3MEP
59
59
033
067
WU
LS
SP3MEP
SQ7CGN
59
59
067
033
LS
WU
1
1
LS
WU
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SP8FO
59
59
034
042
WU
CM
SP8FO
SQ7CGN
59
59
042
034
CM
WU
1
1
CM
WU
2021/11/18 17:52
[BRAK LOGU]
80m PH SQ7CGN
SP3POB
59 035 WU SP3POB 59 024 PW 0
2021/11/18 17:55
[BRAK LOGU]
80m PH SQ7CGN
SQ5AKY
59 036 WU SQ5AKY 59 048 GI 0
2021/11/18 17:56
2021/11/18 17:57
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SQ8MFM
59
59
037
054
WU
CH
SQ8MFM
SQ7CGN
59
59
054
037
CH
WU
1
1
CH
WU
2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:57
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SQ9KWY
59
59
038
043
WU
WA
SQ9KWY
SQ7CGN
59
59
043
038
WA
WU
1
1

WU
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:59
80m
80m
PH
PH
SQ7CGN
SQ6NDC
59
59
039
032
WU
NY
SQ6NDC
SQ7CGN
59
59
032
039
NY
WU
1
1
NY
WU