SP9PKM

Rezultat: 2832
Liczba zgł. QSO: 63 (CW: 31, SSB: 32, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 59 (93,7%)
Mnożniki: BS CU BI GD KC SL WT GS LS WV CZ RB RN HR AQ OF NN LA YN NI LE ZX LD RC NL WA ZE WU CM MA OY KR KK TG NY DE TK RS PA CW AC OL ET WR LB BT LH OU
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP4AWE
599
599
002
005
WV
BS
SP4AWE
SP9PKM
599
599
005
002
BS
WV
1
1
BS
WV
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP1AEN
599
599
001
001
WV
CU
SP1AEN
SP9PKM
599
599
001
001
CU
WV
1
1
CU
WV
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP8BVN
599
599
003
008
WV
BI
SP8BVN
SP9PKM
599
599
008
003
BI
WV
1
1
BI
WV
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:04
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP2XX
599
599
004
008
WV
GD
SP2XX
SP9PKM
599
599
008
004
GD
WV
1
1
GD
WV
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP1C
599
599
005
007
WV
KC
SP1C
SP9PKM
599
599
007
005
KC
WV
1
1
KC
WV
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SN1T
599
599
006
006
WV
SL
SN1T
SP9PKM
599
599
006
006
SL
WV
1
1
SL
WV
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP3ZHP
599
599
007
008
WV
WT
SP3ZHP
SP9PKM
599
599
008
007
WT
WV
1
1
WT
WV
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP5BMU
599
599
008
007
WV
GS
SP5BMU
SP9PKM
599
599
007
008
GS
WV
1
1
GS
WV
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP3MEP
59
59
009
019
WV
LS
SP3MEP
SP9PKM
59
59
019
009
LS
WV
1
1
LS
WV
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SQ9HZM
59
59
010
010
WV
WV
SQ9HZM
SP9PKM
59
59
010
010
WV
WV
1
1
WV
WV
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP9KKA
59
59
011
010
WV
CZ
SP9KKA
SP9PKM
59
59
010
011
CZ
WV
1
1
CZ
WV
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP9N
59
59
012
020
WV
RB
SP9N
SP9PKM
59
59
020
012
RB
WV
1
1
RB
WV
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SQ9NOS
59
59
014
016
WV
RN
SQ9NOS
SP9PKM
59
59
016
014
RN
WV
1
1
RN
WV
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP8FB
59
59
013
024
WV
HR
SP8FB
SP9PKM
59
59
024
013
HR
WV
1
1
HR
WV
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
HF7A
59
59
015
027
WV
AQ
HF7A
SP9PKM
59
59
027
015
AQ
WV
1
1
AQ
WV
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP3POW
59
59
016
005
WV
OF
SP3POW
SP9PKM
59
59
005
016
OF
WV
1
1
OF
WV
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SO3O
599
599
017
011
WV
NN
SO3O
SP9PKM
599
599
011
017
NN
WV
1
1
NN
WV
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SN1F
599
599
019
019
WV
LA
SN1F
SP9PKM
599
599
019
019
LA
WV
1
1
LA
WV
2023/11/19 17:18
[BRAK LOGU]
80m CW SP9PKM
SP4W
599 018 WV SP4W 599 018 OQ 0
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SN300CITY
599
599
020
008
WV
YN
SN300CITY
SP9PKM
599
599
008
020
YN
WV
1
1
YN
WV
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP9GFI
599
599
021
027
WV
NI
SP9GFI
SP9PKM
599
599
027
021
NI
WV
1
1
NI
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:20
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP3CW
599
599
022
011
WV
LE
SP3CW
SP9PKM
599
599
011
022
LE
WV
1
1
LE
WV
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP9PEZ
599
599
023
012
WV
ZX
SP9PEZ
SP9PKM
599
599
012
023
ZX
WV
1
1
ZX
WV
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
3Z600LD
599
599
024
017
WV
LD
3Z600LD
SP9PKM
599
599
017
024
LD
WV
1
1
LD
WV
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP9KJU
59
59
025
025
WV
RC
SP9KJU
SP9PKM
59
59
025
025
RC
WV
1
1
RC
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
3Z3AHK
59
59
026
042
WV
NL
3Z3AHK
SP9PKM
59
59
042
026
NL
WV
1
1
NL
WV
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP9SDR
59
59
027
033
WV
WA
SP9SDR
SP9PKM
59
59
033
027
WA
WV
1
1
WA
WV
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SQ1NXO
59
59
028
024
WV
ZE
SQ1NXO
SP9PKM
59
59
024
028
ZE
WV
1
1
ZE
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SQ7CGN
59
59
029
036
WV
WU
SQ7CGN
SP9PKM
59
59
036
029
WU
WV
1
1
WU
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP8FO
59
59
030
026
WV
CM
SP8FO
SP9PKM
59
59
026
030
CM
WV
1
1
CM
WV
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP0LODZ
59
59
031
041
WV
LD
SP0LODZ
SP9PKM
59
59
041
031
LD
WV
1
1

WV
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SQ5ABG
59
59
032
035
WV
MA
SQ5ABG
SP9PKM
59
59
035
032
MA
WV
1
1
MA
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP9ZHC
59
59
033
023
WV
OY
SP9ZHC
SP9PKM
59
59
023
033
OY
WV
1
1
OY
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP3ZHP
59
59
034
048
WV
WT
SP3ZHP
SP9PKM
59
59
048
034
WT
WV
1
1

2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SN0KSP
59
59
036
016
WV
KR
SN0KSP
SP9PKM
59
59
016
036
KR
WV
1
1
KR
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP8BVN
59
59
035
043
WV
BI
SP8BVN
SP9PKM
59
59
043
035
BI
WV
1
1

2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP8GNF
59
59
037
028
WV
KK
SP8GNF
SP9PKM
59
59
028
037
KK
WV
1
1
KK
WV
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP9JPJ
59
59
038
006
WV
TG
SP9JPJ
SP9PKM
59
59
006
038
TG
WV
1
1
TG
WV
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SQ6NDC
59
59
039
034
WV
NY
SQ6NDC
SP9PKM
59
59
034
039
NY
WV
1
1
NY
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP8CDZ
59
59
041
020
WV
DE
SP8CDZ
SP9PKM
59
59
020
041
DE
WV
1
1
DE
WV
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
HF600LD
59
59
040
023
WV
LD
HF600LD
SP9PKM
59
59
023
040
LD
WV
1
1

2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP3KWA
59
59
042
014
WV
TK
SP3KWA
SP9PKM
59
59
014
042
TK
WV
1
1
TK
WV
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP9PD
59
59
043
021
WV
RS
SP9PD
SP9PKM
59
59
021
043
RS
WV
1
1
RS
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:37
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP5ENG
599
599
044
021
WV
PA
SP5ENG
SP9PKM
599
599
021
044
PA
WV
1
1
PA
WV
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:38
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP9KJU
599
599
045
045
WV
RC
SP9KJU
SP9PKM
599
599
045
045
RC
WV
1
1

2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP9HAX
599
599
046
020
WV
CW
SP9HAX
SP9PKM
599
599
020
046
CW
WV
1
1
CW
WV
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP7MJL
599
599
047
021
WV
AC
SP7MJL
SP9PKM
599
599
021
047
AC
WV
1
1
AC
WV
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SQ9TX
599
599
048
023
WV
KR
SQ9TX
SP9PKM
599
599
023
048
KR
WV
1
1

WV
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP3MEP
599
599
049
069
WV
LS
SP3MEP
SP9PKM
599
599
069
049
LS
WV
1
1

2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SO4P
599
599
050
047
WV
OL
SO4P
SP9PKM
599
599
047
050
OL
WV
1
1
OL
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SQ3R
599
599
051
004
WV
NL
SQ3R
SP9PKM
599
599
004
051
NL
WU
0
0

2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP9NLU
599
599
052
026
WV
RS
SP9NLU
SP9PKM
599
599
026
052
RS
WV
1
1

WV
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP9ZHR
599
599
053
050
WV
ET
SP9ZHR
SP9PKM
599
599
050
053
ET
WV
1
1
ET
WV
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SQ9PPT
59
59
054
047
WV
NI
SQ9PPT
SP9PKM
59
59
047
054
NI
WV
1
1

2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP6LZA
59
59
055
024
WV
WR
SP6LZA
SP9PKM
59
59
024
055
WR
WV
1
1
WR
WV
2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP8HPW
59
59
056
049
WV
LB
SP8HPW
SP9PKM
59
59
049
056
LB
WV
1
1
LB
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:52
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SQ9EDZ
59
59
057
044
WV
BT
SQ9EDZ
SP9PKM
59
59
044
057
BT
WV
1
1
BT
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:54
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP6TGI
599
599
059
028
WV
LH
SP6TGI
SP9PKM
599
599
028
059
LH
WV
1
1
LH
WV
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:54
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP9MDY
599
599
058
012
WV
RC
SP9MDY
SP9PKM
599
599
012
058
RC
WV
1
1

WV
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP3MKS
599
599
060
011
WV
PO
SP3MKS
SP9PKM
599
599
011
069
PO
WV
0
0

2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:53
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP4HHI
599
599
061
039
WV
OU
SP4HHI
SP9PKM
599
599
039
061
OU
WV
1
1
OU
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP8GNF
599
599
062
050
WV
KK
SP8GNF
SP9PKM
599
599
050
062
KK
WV
1
1

2023/11/19 17:59
2023/11/19 17:59
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SO4P
59
59
063
068
WV
OL
SO4P
SP9PKM
59
59
068
050
OL
WV
0
0