SN300CITY

Rezultat: 924
Liczba zgł. QSO: 38 (CW: 19, SSB: 19, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 33 (86,8%)
Mnożniki: BS WT GV KK NN NI WV SL CU AC RS LA KR LD KC RC LH LB WU CM BI RB NL HR DD OY MA WR
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SP4AWE
599
599
001
017
YN
BS
SP4AWE
SN300CITY
599
599
017
001
BS
YN
1
1
BS
YN
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SP3ZHP
599
599
002
015
YN
WT
SP3ZHP
SN300CITY
599
599
015
002
WT
YN
1
1
WT
YN
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SP7JYM
599
599
003
015
YN
GV
SP7JYM
SN300CITY
599
599
015
003
GV
YN
1
1
GV
YN
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SP8GNF
599
599
004
013
YN
KK
SP8GNF
SN300CITY
599
599
013
004
KK
YN
1
1
KK
YN
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SO3O
599
599
005
008
YN
NN
SO3O
SN300CITY
599
599
008
005
NN
YN
1
1
NN
YN
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SP9GFI
599
599
006
021
YN
NI
SP9GFI
SN300CITY
599
599
021
006
NI
YN
1
1
NI
YN
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SP3CW
599
599
007
010
YN
LE
SP3CW
SN3000CITY
599
599
010
007
LE
YN
0
0

2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SP9PKM
599
599
008
020
YN
WV
SP9PKM
SN300CITY
599
599
020
008
WV
YN
1
1
WV
YN
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SN1T
599
599
009
026
YN
SL
SN1T
SN300CITY
599
599
026
009
SL
YN
1
1
SL
YN
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SP1AEN
599
599
010
024
YN
CU
SP1AEN
SN300CITY
599
599
024
010
CU
YN
1
1
CU
YN
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SP7MJL
599
599
011
014
YN
AC
SP7MJL
SN300CITY
599
599
014
011
AC
YN
1
1
AC
YN
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SP9NLU
599
599
012
016
YN
RS
SP9NLU
SN300CITY
599
599
016
012
RS
YN
1
1
RS
YN
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SN1F
599
599
013
024
YN
LA
SN1F
SN300CITY
599
599
024
013
LA
YN
1
1
LA
YN
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SQ9TX
599
599
014
016
YN
KR
SQ9TX
SN300CITY
599
599
016
014
KR
YN
1
1
KR
YN
2023/11/19 17:30
[BRAK LOGU]
80m CW SN300CITY
SP4W
599 015 YN SP4W 599 026 OQ 0
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
3Z600LD
599
599
016
024
YN
LD
3Z600LD
SN300CITY
599
599
024
016
LD
YN
1
1
LD
YN
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SP1C
599
599
017
024
YN
KC
SP1C
SN300CITY
599
599
024
017
KC
YN
1
1
KC
YN
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:34
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SP9KJU
599
599
018
036
YN
RC
SP9KJU
SN300CITY
599
599
036
018
RC
YN
1
1
RC
YN
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
CW
CW
SN300CITY
SP6TGI
599
599
019
017
YN
LH
SP6TGI
SN300CITY
599
599
017
019
LH
YN
1
1
LH
YN
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SP8HPW
59
59
020
036
YN
LB
SP8HPW
SN300CITY
59
59
036
020
LB
YN
1
1
LB
YN
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SQ7CGN
59
59
021
049
YN
WU
SQ7CGN
SN300CITY
59
59
049
021
WU
YN
1
1
WU
YN
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
HF600LD
59
59
022
028
YN
LD
HF600LD
SN300CITY
59
59
028
022
LD
YN
1
1

YN
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SP8FO
59
59
023
043
YN
CM
SP8FO
SN300CITY
59
59
043
023
CM
YN
1
1
CM
YN
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SQ9EDZ
59
59
024
036
YN
BT
SQ9EDZ
SN300CITY
59
59
035
024
BT
YN
0
0

2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SP3ZHP
59
59
025
063
YN
WT
SP3ZHP
SN300CITY
59
59
063
025
WT
YN
1
1

2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SP0LODZ
59
59
026
057
YN
LD
SP0LODZ
SN300CITY
59
59
057
026
LD
YN
1
1

YN
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SP8BVN
59
59
027
069
YN
BI
SP8BVN
SN300CITY
59
59
069
027
BI
YN
1
1
BI
YN
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SP9N
59
59
028
056
YN
RB
SP9N
SN300CITY
59
59
056
028
RB
YN
1
1
RB
YN
2023/11/19 17:49
2023/11/19 17:50
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SP1WAG
59
59
029
039
YN
LL
SP1WAG
SN300CITY
59
59
039
LL
O29YN
0
0

2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SP7JYM
59
59
031
051
YN
GV
SP7JYM
SN300CITY
59
59
051
031
GV
YN
1
1

2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
3Z3AHK
59
59
030
062
YN
NL
3Z3AHK
SN300CITY
59
59
062
030
NL
YN
1
1
NL
YN
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:53
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SP8FB
59
59
032
064
YN
HR
SP8FB
SN300CITY
59
59
064
032
HR
YN
1
1
HR
YN
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SQ7SAX
59
59
034
056
YN
DD
SQ7SAX
SN300CITY
59
59
056
034
DD
YN
1
1
DD
YN
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:53
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SP9ZHC
59
59
033
051
YN
OY
SP9ZHC
SN300CITY
59
59
051
033
OY
YN
1
1
OY
YN
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SQ5ABG
59
59
035
053
YN
MA
SQ5ABG
SN300CITY
59
59
053
035
MA
YN
1
1
MA
YN
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SP6LZA
59
59
036
036
YN
WR
SP6LZA
SN300CITY
59
59
036
036
WR
YN
1
1
WR
YN
2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:58
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SQ9PPT
59
59
037
052
YN
NI
SQ9PPT
SN300CITY
59
59
052
037
NI
YN
1
1

YN
2023/11/19 17:59
2023/11/19 17:59
80m
80m
PH
PH
SN300CITY
SO4P
59
59
038
069
YN
OL
SO4P
SN300CITY
59
59
069
039
OL
YN
0
0