SP3PDO

Rezultat: 754
Liczba zgł. QSO: 31 (CW: 0, SSB: 31, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 29 (93,5%)
Mnożniki: WA LS AQ RN HR ET LD RB CZ WV WU RC ZE OF MA OL WT DD BO OY NI BI BT NY LL GV
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP9HPA
59
59
001
002
PW
WA
SP9HPA
SP3PDO
59
59
002
001
WA
PW
1
1
WA
PW
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP3MEP
59
59
002
005
PW
LS
SP3MEP
SP3PDO
59
59
005
002
LS
PW
1
1
LS
PW
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
HF7A
59
59
003
007
PW
AQ
HF7A
SP3PDO
59
59
007
003
AQ
PW
1
1
AQ
PW
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SQ9NOS
59
59
004
004
PW
RN
SQ9NOS
SP3PDO
59
59
004
004
RN
PW
1
1
RN
PW
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP8FB
59
59
005
008
PW
HR
SP8FB
SP3PDO
59
59
008
005
HR
PW
1
1
HR
PW
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP9ZHR
59
59
006
012
PW
ET
SP9ZHR
SP3PDO
59
59
012
006
ET
PW
1
1
ET
PW
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
3Z3AHK
59
59
007
014
PW
NL
3Z4AHK
SP3PDO
59
59
014
007
NL
PW
0
0

2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP0LODZ
59
59
008
016
PW
LD
SP0LODZ
SP3PDO
59
59
016
008
LD
PW
1
1
LD
PW
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP9N
59
59
009
017
PW
RB
SP9N
SP3PDO
59
59
017
009
RB
PW
1
1
RB
PW
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP9KKA
59
59
010
012
PW
CZ
SP9KKA
SP3PDO
59
59
012
010
CZ
PW
1
1
CZ
PW
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SQ9HZM
59
59
011
013
PW
WV
SQ9HZM
SP3PDO
59
59
013
011
WV
PW
1
1
WV
PW
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SQ7CGN
59
59
012
016
PW
WU
SQ7CGN
SP3PDO
59
59
016
012
WU
PW
1
1
WU
PW
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP9KJU
59
59
013
015
PW
RC
SP9KJU
SP3PDO
59
59
015
013
RC
PW
1
1
RC
PW
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SQ1NXO
59
59
014
007
PW
ZE
SQ1NXO
SP3PDO
59
59
007
014
ZE
PW
1
1
ZE
PW
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP3POW
59
59
015
006
PW
OF
SP3POW
SP3PDO
59
59
006
015
OF
PW
1
1
OF
PW
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP9SDR
59
59
016
023
PW
WA
SP9SDR
SP3PDO
59
59
023
016
WA
PW
1
1

PW
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SQ5ABG
59
59
018
025
PW
MA
SQ5ABG
SP3PDO
59
59
025
018
MA
PW
1
1
MA
PW
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SO4P
59
59
017
021
PW
OL
SO4P
SP3PDO
59
59
021
017
OL
PW
1
1
OL
PW
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP3ZHP
59
59
019
030
PW
WT
SP3ZHP
SP3PDO
59
59
030
019
WT
PW
1
1
WT
PW
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SQ7SAX
59
59
020
036
PW
DD
SQ7SAX
SP3PDO
59
59
036
020
DD
PW
1
1
DD
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP9CJM
59
59
021
017
PW
BO
SP9CJM
SP3PDO
59
59
017
021
BO
PW
1
1
BO
PW
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP9ZHC
59
59
022
028
PW
OY
SP9ZHC
SP3PDO
59
59
028
022
OY
PW
1
1
OY
PW
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SQ9PPT
59
59
023
042
PW
NI
SQ9PPT
SP3PDO
59
59
042
023
NI
PW
1
1
NI
PW
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP4SHL
59
59
024
032
PW
OL
SP4SHL
SP3PDO
59
59
032
024
OL
PW
1
1

PW
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP8BVN
59
59
025
068
PW
BI
SP8BVN
SP3PDO
59
59
068
025
BI
PW
1
1
BI
PW
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
HF600LD
59
59
026
034
PW
LD
HF600LD
SP3PDO
59
59
034
026
LD
PW
1
1

PW
2023/11/19 17:49
2023/11/19 17:49
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP3QDX
59
59
027
033
PW
OD
SP3QDX
SP3PDO
59
59
030
027
OD
PW
0
0

2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:53
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SQ9EDZ
59
59
028
045
PW
BT
SQ9EDZ
SP3PDO
59
59
045
028
BT
PW
1
1
BT
PW
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:53
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SQ6NDC
59
59
029
050
PW
NY
SQ6NDC
SP3PDO
59
59
050
029
NY
PW
1
1
NY
PW
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP1WAG
59
59
030
042
PW
LL
SP1WAG
SP3PDO
59
59
042
030
LL
PW
1
1
LL
PW
2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:58
80m
80m
PH
PH
SP3PDO
SP7JYM
59
59
031
064
PW
GV
SP7JYM
SP3PDO
59
59
064
031
GV
PW
1
1
GV
PW