HF600LD

Rezultat: 1295
Liczba zgł. QSO: 38 (CW: 0, SSB: 38, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 37 (97,4%)
Mnożniki: NL LS WA AQ RN HR MA LD RB CZ WV WU ZE LB CM RC GD NY OL DD NI KK LL BI BT YN LW GL KR PW OF GV WR OY OD
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
HF600LD
3Z3AHK
59
59
001
005
LD
NL
3Z3AHK
HF600LD
59
59
005
001
NL
LD
1
1
NL
LD
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP3MEP
59
59
002
008
LD
LS
SP3MEP
HF600LD
59
59
008
002
LS
LD
1
1
LS
LD
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:04
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP9HPA
59
59
003
008
LD
WA
SP9HPA
HF600LD
59
59
008
003
WA
LD
1
1
WA
LD
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
HF600LD
HF7A
59
59
004
011
LD
AQ
HF7A
HF600LD
59
59
011
004
AQ
LD
1
1
AQ
LD
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SQ9NOS
59
59
005
009
LD
RN
SQ9NOS
HF600LD
59
59
009
005
RN
LD
1
1
RN
LD
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP8FB
59
59
006
015
LD
HR
SP8FB
HF600LD
59
59
015
006
HR
LD
1
1
HR
LD
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SQ5ABG
59
59
007
016
LD
MA
SQ5ABG
HF600LD
59
59
016
007
MA
LD
1
1
MA
LD
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP9ZHR
59
59
008
017
LD
ET
SP9ZHR
HF600LD
59
59
017
007
ET
LD
0
0

2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP0LODZ
59
59
009
022
LD
LD
SP0LODZ
HF600LD
59
59
022
009
LD
LD
1
1
LD
LD
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP9N
59
59
010
025
LD
RB
SP9N
HF600LD
59
59
025
010
RB
LD
1
1
RB
LD
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP9KKA
59
59
011
019
LD
CZ
SP9KKA
HF600LD
59
59
019
011
CZ
LD
1
1
CZ
LD
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SQ9HZM
59
59
012
025
LD
WV
SQ9HZM
HF600LD
59
59
025
012
WV
LD
1
1
WV
LD
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SQ7CGN
59
59
013
025
LD
WU
SQ7CGN
HF600LD
59
59
025
013
WU
LD
1
1
WU
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SQ1NXO
59
59
014
017
LD
ZE
SQ1NXO
HF600LD
59
59
017
014
ZE
LD
1
1
ZE
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP8HPW
59
59
015
015
LD
LB
SP8HPW
HF600LD
59
59
015
015
LB
LD
1
1
LB
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP8FO
59
59
016
018
LD
CM
SP8FO
HF600LD
59
59
018
016
CM
LD
1
1
CM
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP9KJU
59
59
017
026
LD
RC
SP9KJU
HF600LD
59
59
026
017
RC
LD
1
1
RC
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP2XX
59
59
018
034
LD
GD
SP2XX
HF600LD
59
59
034
018
GD
LD
1
1
GD
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SQ6NDC
59
59
019
027
LD
NY
SQ6NDC
HF600LD
59
59
027
019
NY
LD
1
1
NY
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SO4P
59
59
020
035
LD
OL
SO4P
HF600LD
59
59
035
020
OL
LD
1
1
OL
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SQ7SAX
59
59
021
039
LD
DD
SQ7SAX
HF600LD
59
59
039
021
DD
LD
1
1
DD
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SQ9PPT
59
59
022
025
LD
NI
SQ9PPT
HF600LD
59
59
025
022
NI
LD
1
1
NI
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP9PKM
59
59
023
040
LD
WV
SP9PKM
HF600LD
59
59
040
023
WV
LD
1
1

2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP8GNF
59
59
024
030
LD
KK
SP8GNF
HF600LD
59
59
030
024
KK
LD
1
1
KK
LD
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP1WAG
59
59
025
019
LD
LL
SP1WAG
HF600LD
59
59
019
025
LL
LD
1
1
LL
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP8BVN
59
59
026
050
LD
BI
SP8BVN
HF600LD
59
59
050
026
BI
LD
1
1
BI
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SQ9EDZ
59
59
027
030
LD
BT
SQ9EDZ
HF600LD
59
59
030
027
BT
LD
1
1
BT
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SN300CITY
59
59
028
022
LD
YN
SN300CITY
HF600LD
59
59
022
028
YN
LD
1
1
YN
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SQ8PIW
59
59
029
029
LD
LW
SQ8PIW
HF600LD
59
59
029
029
LW
LD
1
1
LW
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP1WTB
59
59
030
012
LD
GL
SP1WTB
HF600LD
59
59
012
030
GL
LD
1
1
GL
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SN0KSP
59
59
032
027
LD
KR
SN0KSP
HF600LD
59
59
027
032
KR
LD
1
1
KR
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP9GFI
59
59
031
057
LD
NI
SP9GFI
HF600LD
59
59
057
031
NI
LD
1
1

2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP3PDO
59
59
034
026
LD
PW
SP3PDO
HF600LD
59
59
026
034
PW
LD
1
1
PW
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP3POW
59
59
033
025
LD
OF
SP3POW
HF600LD
59
59
025
033
OF
LD
1
1
OF
2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:52
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP7JYM
59
59
035
052
LD
GV
SP7JYM
HF600LD
59
59
052
035
GV
LD
1
1
GV
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP6LZA
59
59
036
031
LD
WR
SP6LZA
HF600LD
59
59
031
036
WR
LD
1
1
WR
LD
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:55
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP9ZHC
59
59
037
052
LD
OY
SP9ZHC
HF600LD
59
59
052
037
OY
LD
1
1
OY
LD
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
PH
PH
HF600LD
SP3QDX
59
59
038
037
LD
OD
SP3QDX
HF600LD
59
59
037
038
OD
LD
1
1
OD