SQ9NOS

Rezultat: 1596
Liczba zgł. QSO: 44 (CW: 0, SSB: 44, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 42 (95,5%)
Mnożniki: WA OD PW NI RS OY LD NY LW KR DE OF RC CM WV ZB OS MW BT OU LL WR KK AQ GI LS WT HR ET NL RB CZ DD OL BI WU LB GV
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP9HPA
59
59
001
001
RN
WA
SP9HPA
SQ9NOS
59
59
001
001
WA
RN
1
1
WA
RN
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP3QDX
59
59
002
004
RN
OD
SP3QDX
SQ9NOS
59
59
004
002
OD
RN
1
1
OD
RN
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP3PDO
59
59
004
004
RN
PW
SP3PDO
SQ9NOS
59
59
004
004
PW
RN
1
1
PW
RN
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP9GFI
59
59
003
004
RN
NI
SP9GFI
SQ9NOS
59
59
004
003
NI
RN
1
1
NI
RN
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:04
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP9PD
59
59
005
003
RN
RS
SP9PD
SQ9NOS
59
59
003
005
RS
RN
1
1
RS
RN
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP9ZHC
59
59
007
004
RN
OY
SP9ZHC
SQ9NOS
59
59
004
007
OY
RN
1
1
OY
RN
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SQ9PPT
59
59
006
003
RN
NI
SQ9PPT
SQ9NOS
59
59
003
006
NI
RN
1
1

RN
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
HF600LD
59
59
009
005
RN
LD
HF600LD
SQ9NOS
59
59
005
009
LD
RN
1
1
LD
RN
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SQ6NDC
59
59
008
008
RN
NY
SQ6NDC
SQ9NOS
59
59
008
008
NY
RN
1
1
NY
RN
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SQ8PIW
59
59
011
007
RN
LW
SQ8PIW
SQ9NOS
59
59
007
011
LW
RN
1
1
LW
RN
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SQ9PBV
59
59
010
002
RN
KR
SQ9PBV
SQ9NOS
59
59
002
010
KR
RN
1
1
KR
RN
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP8CDZ
59
59
012
003
RN
DE
SP8CDZ
SQ9NOS
59
59
003
012
DE
RN
1
1
DE
RN
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP3POW
59
59
013
002
RN
OF
SP3POW
SQ9NOS
59
59
002
013
OF
RN
1
1
OF
RN
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP9KJU
59
59
014
011
RN
RC
SP9KJU
SQ9NOS
59
59
011
014
RC
RN
1
1
RC
RN
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP8FO
59
59
015
009
RN
CM
SP8FO
SQ9NOS
59
59
009
015
CM
RN
1
1
CM
RN
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP9PKM
59
59
016
014
RN
WV
SP9PKM
SQ9NOS
59
59
014
016
WV
RN
1
1
WV
RN
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP4SAF
59
59
018
008
RN
ZB
SP4SAF
SQ9NOS
59
59
008
018
ZB
RN
1
1
ZB
RN
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP7FGA
59
59
017
006
RN
OS
SP7FGA
SQ9NOS
59
59
006
017
OS
RN
1
1
OS
RN
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SQ9GEE
59
59
020
009
RN
KR
SP9GEE
SQ9NOS
59
59
009
020
KR
RN
0
0

2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SQ9LOJ
59
59
019
006
RN
MW
SQ9LOJ
SQ9NOS
59
59
006
019
MW
RN
1
1
MW
RN
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SQ9EDZ
59
59
021
013
RN
BT
SQ9EDZ
SQ9NOS
59
59
013
021
BT
RN
1
1
BT
RN
2023/11/19 17:16
2023/11/24 17:16
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP6ACE
59
59
022
004
RN
SP6ACE
SQ9NOS
59
59
004
004
ZO
ZO
0
0

2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP4HHI
59
59
023
008
RN
OU
SP4HHI
SQ9NOS
59
59
008
023
OU
RN
1
1
OU
RN
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP1WAG
59
59
024
010
RN
LL
SP1WAG
SQ9NOS
59
59
010
024
LL
RN
1
1
LL
RN
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP6LZA
59
59
026
005
RN
WR
SP6LZA
SQ9NOS
59
59
005
026
WR
RN
1
1
WR
RN
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP8GNF
59
59
025
017
RN
KK
SP8GNF
SQ9NOS
59
59
017
025
KK
RN
1
1
KK
RN
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
HF7A
59
59
028
035
RN
AQ
HF7A
SQ9NOS
59
59
035
028
AQ
RN
1
1
AQ
RN
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP5UAO
59
59
027
012
RN
GI
SP5UAO
SQ9NOS
59
59
012
027
GI
RN
1
1
GI
RN
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP3MEP
59
59
029
042
RN
LS
SP3MEP
SQ9NOS
59
59
042
029
LS
RN
1
1
LS
RN
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP3ZHP
59
59
030
035
RN
WT
SP3ZHP
SQ9NOS
59
59
035
030
WT
RN
1
1
WT
RN
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP8FB
59
59
031
044
RN
HR
SP8FB
SQ9NOS
59
59
044
031
HR
RN
1
1
HR
RN
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP9ZHR
59
59
032
031
RN
ET
SP9ZHR
SQ9NOS
59
59
031
032
ET
RN
1
1
ET
RN
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
3Z3AHK
59
59
033
044
RN
NL
3Z3AHK
SQ9NOS
59
59
044
033
NL
RN
1
1
NL
RN
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP9N
59
59
034
043
RN
RB
SP9N
SQ9NOS
59
59
043
034
RB
RN
1
1
RB
RN
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP9SDR
59
59
035
037
RN
WA
SP9SDR
SQ9NOS
59
59
037
035
WA
RN
1
1

RN
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP9KKA
59
59
036
035
RN
CZ
SP9KKA
SQ9NOS
59
59
035
036
CZ
RN
1
1
CZ
RN
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SQ7SAX
59
59
037
042
RN
DD
SQ7SAX
SQ9NOS
59
59
042
037
DD
RN
1
1
DD
RN
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SO4P
59
59
038
039
RN
OL
SO4P
SQ9NOS
59
59
039
038
OL
RN
1
1
OL
RN
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP0LODZ
59
59
040
049
RN
LD
SP0LODZ
SQ9NOS
59
59
049
040
LD
RN
1
1

RN
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP8BVN
59
59
039
048
RN
BI
SP8BVN
SQ9NOS
59
59
048
039
BI
RN
1
1
BI
RN
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SQ7CGN
59
59
041
045
RN
WU
SQ7CGN
SQ9NOS
59
59
045
041
WU
RN
1
1
WU
RN
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP8HPW
59
59
042
039
RN
LB
SP8HPW
SQ9NOS
59
59
039
042
LB
RN
1
1
LB
RN
2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:52
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SP7JYM
59
59
043
053
RN
GV
SP7JYM
SQ9NOS
59
59
053
043
GV
RN
1
1
GV
RN
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:53
80m
80m
PH
PH
SQ9NOS
SQ9HZM
59
59
044
054
RN
WV
SQ9HZM
SQ9NOS
59
59
054
044
WV
RN
1
1

RN