SP3POW

Rezultat: 460
Liczba zgł. QSO: 25 (CW: 0, SSB: 25, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 23 (92,0%)
Mnożniki: WA RN HR MA WV PW NY OD LB ZE WU CM RC LD NL DD ET WR KR LW
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SP9HPA
59
59
001
012
OF
WA
SP9HPA
SP3POW
59
59
012
001
WA
OF
1
1
WA
OF
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SQ9NOS
59
59
002
013
OF
RN
SQ9NOS
SP3POW
59
59
013
002
RN
OF
1
1
RN
OF
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SP8FB
59
59
003
020
OF
HR
SP8FB
SP3POW
59
59
020
003
HR
OF
1
1
HR
OF
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SQ5ABG
59
59
004
017
OF
MA
SQ5ABG
SP3POW
59
59
017
004
MA
OF
1
1
MA
OF
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SP9PKM
59
59
005
016
OF
WV
SP9PKM
SP3POW
59
59
016
005
WV
OF
1
1
WV
OF
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SP3PDO
59
59
006
015
OF
PW
SP3PDO
SP3POW
59
59
015
006
PW
OF
1
1
PW
OF
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SQ6NDC
59
59
007
017
OF
NY
SQ6NDC
SP3POW
59
59
017
007
NY
OF
1
1
NY
OF
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SP3QDX
59
59
008
017
OF
OD
SP3QDX
SP3POW
59
59
017
008
OD
OF
1
1
OD
OF
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SP8HPW
59
59
009
017
OF
LB
SP8HPW
SP3POW
59
59
017
009
LB
OF
1
1
LB
OF
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SQ1NXO
59
59
010
020
OF
ZE
SQ1NXO
SP3POW
59
59
020
010
ZE
OF
1
1
ZE
OF
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SQ7CGN
59
59
011
032
OF
WU
SQ7CGN
SP3POW
59
59
032
011
WU
OF
1
1
WU
OF
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SP8FO
59
59
012
022
OF
CM
SP8FO
SP3POW
59
59
022
012
CM
OF
1
1
CM
OF
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SP9KJU
59
59
013
029
OF
RC
SP9KJU
SP3POW
59
59
029
013
RC
OF
1
1
RC
OF
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SP9KKA
59
59
014
033
OF
CZ
SP9KKA
SP3POW
59
59
033
014
XZ
OF
0
0

2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SP9SDR
59
59
015
038
OF
WA
SP9SDR
SP3POW
59
59
038
015
WA
OF
1
1

OF
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SP9GFI
59
59
016
037
OF
NI
SP9GFI
SP3POW
59
59
037
013
NI
OF
0
0

2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SP0LODZ
59
59
017
045
OF
LD
SP0LODZ
SP3POW
59
59
045
017
LD
OF
1
1
LD
OF
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SP3POW
3Z3AHK
59
59
018
050
OF
NL
3Z3AHK
SP3POW
59
59
050
018
NL
OF
1
1
NL
OF
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SQ9HZM
59
59
019
042
OF
WV
SQ9HZM
SP3POW
59
59
042
019
WV
OF
1
1

OF
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SQ7SAX
59
59
020
050
OF
DD
SQ7SAX
SP3POW
59
59
050
020
DD
OF
1
1
DD
OF
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SP9ZHR
59
59
021
042
OF
ET
SP9ZHR
SP3POW
59
59
042
021
ET
OF
1
1
ET
OF
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SP6LZA
59
59
022
017
OF
WR
SP6LZA
SP3POW
59
59
017
022
WR
OF
1
1
WR
OF
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SQ9GEE
59
59
023
022
OF
KR
SQ9GEE
SP3POW
59
59
022
023
KR
OF
1
1
KR
OF
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
PH
PH
SP3POW
SQ8PIW
59
59
024
028
OF
LW
SQ8PIW
SP3POW
59
59
028
024
LW
OF
1
1
LW
OF
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP3POW
HF600LD
59
59
025
033
OF
LD
HF600LD
SP3POW
59
59
033
025
LD
OF
1
1

OF