SP7EWD

Rezultat: 420
Liczba zgł. QSO: 21 (CW: 21, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 21 (100,0%)
Mnożniki: KI WX BS CU LA NN PO WV WJ BG WT BI WI OL RC EB LE GD TZ PA
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP7JLH
599
599
001
006
SQ
KI
SP7JLH
SP7EWD
599
599
006
001
KI
SQ
1
1
KI
SQ
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:07
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP5ES
599
599
002
012
SQ
WX
SP5ES
SP7EWD
599
599
012
002
WX
SQ
1
1
WX
SQ
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP4AWE
599
599
003
010
SQ
BS
SP4AWE
SP7EWD
599
599
010
003
BS
SQ
1
1
BS
SQ
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:15
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP1AEN
599
599
004
019
SQ
CU
SP1AEN
SP7EWD
599
599
019
004
CU
SQ
1
1
CU
SQ
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP1GZF
599
599
005
018
SQ
LA
SP1GZF
SP7EWD
599
599
018
005
LA
SQ
1
1
LA
SQ
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:21
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SO3O
599
599
006
018
SQ
NN
SO3O
SP7EWD
599
599
018
006
NN
SQ
1
1
NN
SQ
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP3MKS
599
599
007
025
SQ
PO
SP3MKS
SP7EWD
599
599
025
007
PO
SQ
1
1
PO
SQ
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP9PKM
599
599
008
027
SQ
WV
SP9PKM
SP7EWD
599
599
027
008
WV
SQ
1
1
WV
SQ
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP2FWC
599
599
009
011
SQ
WJ
SP2FWC
SP7EWD
599
599
011
009
WJ
SQ
1
1
WJ
SQ
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP1EPI
599
599
010
018
SQ
BG
SP1EPI
SP7EWD
599
599
018
010
BG
SQ
1
1
BG
SQ
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP3ZHP
599
599
011
032
SQ
WT
SP3ZHP
SP7EWD
599
599
032
011
WT
SQ
1
1
WT
SQ
2021/11/18 17:37
2021/11/18 17:37
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP8BVN
599
599
012
059
SQ
BI
SP8BVN
SP7EWD
599
599
059
012
BI
SQ
1
1
BI
SQ
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP9BCH
599
599
013
024
SQ
WI
SP9BCH
SP7EWD
599
599
024
013
WI
SQ
1
1
WI
SQ
2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SO4P
599
599
014
062
SQ
OL
SO4P
SP7EWD
599
599
062
014
OL
SQ
1
1
OL
SQ
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP9KJU
599
599
015
036
SQ
RC
SP9KJU
SP7EWD
599
599
036
015
RC
SQ
1
1
RC
SQ
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:44
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP2R
599
599
016
022
SQ
EB
SP2R
SP7EWD
599
599
022
016
EB
SQ
1
1
EB
SQ
2021/11/18 17:46
2021/11/18 17:46
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP3CW
599
599
017
029
SQ
LE
SP3CW
SP7EWD
599
599
029
017
LE
SQ
1
1
LE
SQ
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP2XX
599
599
018
049
SQ
GD
SP2XX
SP7EWD
599
599
049
018
GD
SQ
1
1
GD
SQ
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP9MDY
599
599
019
017
SQ
RC
SP9MDY
SP7EWD
599
599
017
019
RC
SQ
1
1

SQ
2021/11/18 17:56
2021/11/18 17:56
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP7OGP
599
599
020
030
SQ
TZ
SP7OGP
SP7EWD
599
599
030
020
TZ
SQ
1
1
TZ
SQ
2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:58
80m
80m
CW
CW
SP7EWD
SP5ENG
599
599
021
024
SQ
PA
SP5ENG
SP7EWD
599
599
024
021
PA
SQ
1
1
PA
SQ