SP5ES

Rezultat: 810
Liczba zgł. QSO: 32 (CW: 32, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 30 (93,8%)
Mnożniki: GD LA WJ WV ZC TZ BS BI CU PO SQ PZ WI WT WM NN BG KI LE OD OL LS ET PA RC CJ WA
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:00
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP2XX
599
599
001
001
WX
GD
SP2XX
SP5ES
599
599
001
001
GD
WX
1
1
GD
WX
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP1GZF
599
599
002
002
WX
LA
SP1GZF
SP5ES
599
599
002
002
LA
WX
1
1
LA
WX
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP2FWC
599
599
003
001
WX
WJ
SP2FWC
SP5ES
599
599
001
003
WJ
WX
1
1
WJ
WX
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP9PKM
599
599
004
004
WX
WV
SP9PKM
SP5ES
599
599
004
004
WV
WX
1
1
WV
WX
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP9CCA
599
599
005
003
WX
ZC
SP9CCA
SP5ES
599
599
003
005
ZC
WX
1
1
ZC
WX
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP7OGP
599
599
006
005
WX
TZ
SP7OGP
SP5ES
599
599
005
006
TZ
WX
1
1
TZ
WX
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP4AWE
599
599
008
006
WX
BS
SP4AWE
SP5ES
599
599
006
008
BS
WX
1
1
BS
WX
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP8BVN
599
599
007
010
WX
BI
SP8BVN
SP5ES
599
599
010
007
BI
WX
1
1
BI
WX
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP1AEN
599
599
009
008
WX
CU
SP1AEN
SP5ES
599
599
008
009
CU
WX
1
1
CU
WX
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP3MKS
599
599
010
007
WX
PO
SP3MKS
SP5ES
599
599
007
010
PO
WX
1
1
PO
WX
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:08
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP7EWD
599
599
012
002
WX
SQ
SP7EWD
SP5ES
599
599
002
012
SQ
WX
1
1
SQ
WX
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SQ5W
599
599
011
003
WX
PZ
SQ5W
SP5ES
599
599
003
011
PZ
WX
1
1
PZ
WX
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP2KAC
599
599
013
007
WX
GD
SP2KAC
SP5ES
599
599
007
013
GD
WX
1
1

WX
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP9BCH
599
599
014
008
WX
WI
SP9BCH
SP5ES
599
599
008
014
WI
WX
1
1
WI
WX
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP3ZHP
599
599
015
011
WX
WT
SP3ZHP
SP5ES
599
599
011
015
WT
WX
1
1
WT
WX
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP5FHF
599
599
016
008
WX
WM
SP5FHF
SP5ES
599
599
008
016
WM
WX
1
1
WM
WX
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SO3O
599
599
017
010
WX
NN
SO3O
SP5ES
599
599
010
017
NN
WX
1
1
NN
WX
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP1EPI
599
599
019
011
WX
BG
SP1EPI
SP5ES
599
599
011
019
BG
WX
1
1
BG
WX
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:16
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP7JLH
599
599
018
016
WX
KI
SP7JLH
SP5ES
599
599
016
018
KI
WX
1
1
KI
WX
2021/11/18 17:18
2021/11/18 17:18
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP3CW
599
599
020
017
WX
LE
SP3CW
SP5ES
599
599
017
020
LE
WX
1
1
LE
WX
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:21
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP3CYY
599
599
021
014
WX
OD
SP3CYY
SP5ES
599
599
014
021
OD
WX
1
1
OD
WX
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SN70KAB
599
599
022
007
WX
WM
SN70KAB
SP5ES
599
599
007
022
WM
WX
1
1

WX
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SO4P
599
599
023
040
WX
OL
SO4P
SP5ES
599
599
040
023
OL
WX
1
1
OL
WX
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP3MEP
599
599
024
041
WX
LS
SP3MEP
SP5ES
599
599
041
024
LS
WX
1
1
LS
WX
2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP9ZHR
599
599
025
026
WX
ET
SP9ZHR
SP5ES
599
599
026
025
ET
WX
1
1
ET
WX
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP2R
599
599
026
005
WX
EB
SP2R
SP5ES
599
599
015
026
EB
WX
0
0

2021/11/18 17:37
2021/11/18 17:38
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP5ENG
599
599
027
012
WX
PA
SP5ENG
SP5ES
599
599
012
027
PA
WX
1
1
PA
WX
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP9KJU
599
599
028
030
WX
RC
SP9KJU
SP5ES
599
599
030
028
RC
WX
1
1
RC
WX
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:48
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP2GUC
599
599
029
025
WX
CJ
SP2GUC
SP5ES
599
599
025
029
CJ
WX
1
1
CJ
WX
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP9KUP
599
599
030
034
WX
WA
SP9KUP
SP5ES
599
599
034
030
WA
WX
1
1
WA
WX
2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:57
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP9MDY
599
599
031
019
WX
RC
SP9MDY
SP5ES
599
599
019
031
RC
WX
1
1

WX
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:59
80m
80m
CW
CW
SP5ES
SP2WGB
599
599
032
012
WX
DY
SP2WGB
SP5ES
599
599
012
024
DY
WX
0
0