SN0KSP

Rezultat: 720
Liczba zgł. QSO: 31 (CW: 0, SSB: 31, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 30 (96,8%)
Mnożniki: NL HR ET AQ WV CZ WA RB LD LS WU WT RC NI LB CM BI LL GV OL WR NY BT MA
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
3Z3AHK
59
59
001
003
KR
NL
3Z3AHK
SN0KSP
59
59
003
001
NL
KR
1
1
NL
KR
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP8FB
59
59
003
001
KR
HR
SP8FB
SN0KSP
59
59
001
003
HR
KR
1
1
HR
KR
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP9ZHR
59
59
002
002
KR
ET
SP9ZHR
SN0KSP
59
59
002
002
ET
KR
1
1
ET
KR
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
HF7A
59
59
004
009
KR
AQ
HF7A
SN0KSP
59
59
009
004
AQ
KR
1
1
AQ
KR
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SQ9HZM
59
59
005
005
KR
WV
SQ9HZM
SN0KSP
59
59
005
005
WV
KR
1
1
WV
KR
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP9KKA
59
59
006
006
KR
CZ
SP9KKA
SN0KSP
59
59
006
006
CZ
KR
1
1
CZ
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP9SDR
59
59
007
011
KR
WA
SP9SDR
SN0KSP
59
59
011
007
WA
KR
1
1
WA
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP9N
59
59
008
015
KR
RB
SP9N
SN0KSP
59
59
015
008
RB
KR
1
1
RB
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP0LODZ
59
59
009
018
KR
LD
SP0LODZ
SN0KSP
59
59
018
009
LD
KR
1
1
LD
KR
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP3MEP
59
59
011
030
KR
LS
SP3MEP
SN0KSP
59
59
030
011
LS
KR
1
1
LS
KR
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP9HPA
59
59
010
024
KR
WA
SP9HPA
SN0KSP
59
59
024
010
WA
KR
1
1

2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SQ7CGN
59
59
012
020
KR
WU
SQ7CGN
SN0KSP
59
59
020
012
WU
KR
1
1
WU
KR
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP3ZHP
59
59
013
025
KR
WT
SP3ZHP
SN0KSP
59
59
025
013
WT
KR
1
1
WT
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP9KJU
59
59
014
021
KR
RC
SP9KJU
SN0KSP
59
59
021
014
RC
KR
1
1
RC
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP9GFI
59
59
015
041
KR
NI
SP9GFI
SN0KSP
59
59
041
015
NI
KR
1
1
NI
KR
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP9PKM
59
59
016
036
KR
WV
SP9PKM
SN0KSP
59
59
036
016
WV
KR
1
1

KR
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SQ9PPT
59
59
017
033
KR
NI
SQ9PPT
SN0KSP
59
59
033
017
NI
KR
1
1

2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP8HPW
59
59
018
033
KR
LB
SP8HPW
SN0KSP
59
59
033
018
LB
KR
1
1
LB
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP9AJP
59
59
019
014
KR
WA
SP9AJP
SN0KSP
59
59
014
019
WA
KR
1
1

KR
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP8FO
59
59
020
042
KR
CM
SP8FO
SN0KSP
59
59
042
020
CM
KR
1
1
CM
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP8BVN
59
59
021
058
KR
BI
SP8BVN
SN0KSP
59
59
058
021
BI
KR
1
1
BI
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP1WAG
59
59
022
027
KR
LL
SP1WAG
SN0KSP
59
59
027
022
LL
KR
1
1
LL
KR
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP7JYM
59
59
023
038
KR
GV
SP7JYM
SN0KSP
59
59
038
023
GV
KR
1
1
GV
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP9ZHC
59
59
024
040
KR
OY
SP9ZHC
SN0SP
59
59
040
024
OY
KR
0
0

2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP4SHL
59
59
025
030
KR
OL
SP4SHL
SN0KSP
59
59
030
025
OL
KR
1
1
OL
KR
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SP6LZA
59
59
026
020
KR
WR
SP6LZA
SN0KSP
59
59
020
026
WR
KR
1
1
WR
KR
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
HF600LD
59
59
027
032
KR
LD
HF600LD
SN0KSP
59
59
032
027
LD
KR
1
1

KR
2023/11/19 17:49
2023/11/19 17:49
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SQ6NDC
59
59
028
044
KR
NY
SQ6NDC
SN0KSP
59
59
044
028
NY
KR
1
1
NY
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:55
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SQ9EDZ
59
59
029
047
KR
BT
SQ9EDZ
SN0KSP
59
59
047
029
BT
KR
1
1
BT
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SO4P
59
59
030
062
KR
OL
SO4P
SN0KSP
59
59
062
030
OL
KR
1
1

2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:58
80m
80m
PH
PH
SN0KSP
SQ5ABG
59
59
031
055
KR
MA
SQ5ABG
SN0KSP
59
59
055
031
MA
KR
1
1
MA