SP8CDZ

Rezultat: 810
Liczba zgł. QSO: 30 (CW: 0, SSB: 30, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 30 (100,0%)
Mnożniki: NL ET RN AQ WA LS WU RB MA HR DD WT LB ZE CM CZ NI LD WV OY OL BI GV WR BT ZB NY
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
3Z3AHK
59
59
001
004
DE
NL
3Z3AHK
SP8CDZ
59
59
004
001
NL
DE
1
1
NL
DE
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP9ZHR
59
59
002
004
DE
ET
SP9ZHR
SP8CDZ
59
59
004
002
ET
DE
1
1
ET
DE
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SQ9NOS
59
59
003
012
DE
RN
SQ9NOS
SP8CDZ
59
59
012
003
RN
DE
1
1
RN
DE
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
HF7A
59
59
004
018
DE
AQ
HF7A
SP8CDZ
59
59
018
004
AQ
DE
1
1
AQ
DE
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP9HPA
59
59
005
017
DE
WA
SP9HPA
SP8CDZ
59
59
017
005
WA
DE
1
1
WA
DE
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP3MEP
59
59
006
022
DE
LS
SP3MEP
SP8CDZ
59
59
022
006
LS
DE
1
1
LS
DE
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SQ7CGN
59
59
007
015
DE
WU
SQ7CGN
SP8CDZ
59
59
015
007
WU
DE
1
1
WU
DE
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP9SDR
59
59
008
018
DE
WA
SP9SDR
SP8CDZ
59
59
018
008
WA
DE
1
1

DE
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP9N
59
59
009
032
DE
RB
SP9N
SP8CDZ
59
59
032
009
RB
DE
1
1
RB
DE
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SQ5ABG
59
59
010
020
DE
MA
SQ5ABG
SP8CDZ
59
59
020
010
MA
DE
1
1
MA
DE
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP8FB
59
59
011
032
DE
HR
SP8FB
SP8CDZ
59
59
032
011
HR
DE
1
1
HR
DE
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SQ7SAX
59
59
012
020
DE
DD
SQ7SAX
SP8CDZ
59
59
020
012
DD
DE
1
1
DD
DE
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP3ZHP
59
59
013
026
DE
WT
SP3ZHP
SP8CDZ
59
59
026
013
WT
DE
1
1
WT
DE
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP8HPW
59
59
014
019
DE
LB
SP8HPW
SP8CDZ
59
59
019
014
LB
DE
1
1
LB
DE
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SQ1NXO
59
59
015
022
DE
ZE
SQ1NXO
SP8CDZ
59
59
022
015
ZE
DE
1
1
ZE
DE
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP8FO
59
59
016
024
DE
CM
SP8FO
SP8CDZ
59
59
024
016
CM
DE
1
1
CM
DE
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP9KKA
59
59
017
034
DE
CZ
SP9KKA
SP8CDZ
59
59
034
017
CZ
DE
1
1
CZ
DE
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP9GFI
59
59
018
040
DE
NI
SP9GFI
SP8CDZ
59
59
040
018
NI
DE
1
1
NI
DE
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP0LODZ
59
59
019
046
DE
LD
SP0LODZ
SP8CDZ
59
59
046
019
LD
DE
1
1
LD
DE
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP9PKM
59
59
020
041
DE
WV
SP9PKM
SP8CDZ
59
59
041
020
WV
DE
1
1
WV
DE
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP9ZHC
59
59
021
034
DE
OY
SP9ZHC
SP8CDZ
59
59
034
021
OY
DE
1
1
OY
DE
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SQ9HZM
59
59
022
043
DE
WV
SQ9HZM
SP8CDZ
59
59
043
022
WV
DE
1
1

DE
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP4SHL
59
59
023
027
DE
OL
SP4SHL
SP8CDZ
59
59
027
023
OL
DE
1
1
OL
DE
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SQ9PPT
59
59
024
038
DE
NI
SQ9PPT
SP8CDZ
59
59
038
024
NI
DE
1
1

DE
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP8BVN
59
59
025
063
DE
BI
SP8BVN
SP8CDZ
59
59
063
025
BI
DE
1
1
BI
DE
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP7JYM
59
59
026
044
DE
GV
SP7JYM
SP8CDZ
59
59
044
026
GV
DE
1
1
GV
DE
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP6LZA
59
59
027
025
DE
WR
SP6LZA
SP8CDZ
59
59
025
027
WR
DE
1
1
WR
DE
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SQ9EDZ
59
59
028
043
DE
BT
SQ9EDZ
SP8CDZ
59
59
043
028
BT
DE
1
1
BT
DE
2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:52
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SP4SAF
59
59
029
034
DE
ZB
SP4SAF
SP8CDZ
59
59
034
029
ZB
DE
1
1
ZB
DE
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
PH
PH
SP8CDZ
SQ6NDC
59
59
030
051
DE
NY
SQ6NDC
SP8CDZ
59
59
051
030
NY
DE
1
1
NY
DE