SP3CYY

Rezultat: 725
Liczba zgł. QSO: 34 (CW: 19, SSB: 15, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 29 (85,3%)
Mnożniki: CH TW OU OL HR BI KI CU LA ZC WI NN WX GD WV BG LE PO BS TZ WT CY ET NL RB
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
PH
PH
SP3CYY
SQ8MFM
59
59
001
008
OD
CH
SQ8MFM
SP3CYY
59
59
008
001
CH
OD
1
1
CH
OD
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
PH
PH
SP3CYY
SP9IEK
59
59
002
007
OD
TW
SP9IEK
SP3CYY
59
59
007
002
TW
OD
1
1
TW
OD
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:03
80m
80m
PH
PH
SP3CYY
SP4HHI
59
59
003
007
OD
OU
SP4HHI
SP3CYY
59
59
007
003
OU
OD
1
1
OU
OD
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
SP3CYY
SO4P
59
59
006
012
OD
OL
SO4P
SP3CYY
59
59
012
006
OL
OD
1
1
OL
OD
2021/11/18 17:07
[BRAK LOGU]
80m PH SP3CYY
SP8NFZ
59 004 OD SP8NFZ 59 005 KS 0
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:06
80m
80m
PH
PH
SP3CYY
SP8FB
59
59
005
016
OD
HR
SP8FB
SP3CYY
59
59
016
005
HR
OD
1
1
HR
OD
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:11
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP8BVN
599
599
007
018
OD
BI
SP8BVN
SP3CYY
599
599
018
007
BI
OD
1
1
BI
OD
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP7JLH
599
599
008
013
OD
KI
SP7JLH
SP3CYY
599
599
013
008
KI
OD
1
1
KI
OD
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP1AEN
599
599
009
016
OD
CU
SP1AEN
SP3CYY
599
599
016
009
CU
OD
1
1
CU
OD
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP1GZF
599
599
010
016
OD
LA
SP1GZF
SP3CYY
599
599
016
010
LA
OD
1
1
LA
OD
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP9CCA
599
599
011
011
OD
ZC
SP9CCA
SP3CYY
599
599
011
011
ZC
OD
1
1
ZC
OD
2021/11/18 17:19
2021/11/18 17:19
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP9BCH
599
599
012
016
OD
WI
SP9BCH
SP3CYY
599
599
016
012
WI
OD
1
1
WI
OD
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SO3O
599
599
013
017
OD
NN
SO3O
SP3CYY
599
599
017
013
NN
OD
1
1
NN
OD
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:21
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP5ES
599
599
014
021
OD
WX
SP5ES
SP3CYY
599
599
021
014
WX
OD
1
1
WX
OD
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP2KAC
599
599
015
019
OD
GD
SP2KAC
SP3CYY
599
599
019
015
GD
OD
1
1
GD
OD
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP9PKM
599
599
016
028
OD
WV
SP9PKM
SP3CYY
599
599
028
016
WV
OD
1
1
WV
OD
2021/11/18 17:26
2021/11/18 17:26
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP1EPI
599
599
017
014
OD
BG
SP1EPI
SP3CYY
599
599
014
017
BG
OD
1
1
BG
OD
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:27
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP3CW
599
599
018
021
OD
LE
SP3CW
SP3CYY
599
599
021
018
LE
OD
1
1
LE
OD
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:29
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP3MEP
599
599
019
040
OD
LS
SP3MEP
SP3CYY
599
599
040
019
LE
OD
0
0

2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP3MKS
599
599
021
031
OD
PO
SP3MKS
SP3CYY
599
599
031
021
PO
OD
1
1
PO
OD
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP4AWE
599
599
022
025
OD
BS
SP4AWE
SP3CYY
599
599
025
022
BS
OD
1
1
BS
OD
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP7OGP
599
599
023
023
OD
TZ
SP7OGP
SP3CYY
599
599
023
023
TZ
OD
1
1
TZ
OD
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:35
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP2R
599
599
024
011
OD
EB
SP2R
SP3CYY
599
599
011
024
ED
OD
0
0

2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SP3ZHP
599
599
025
034
OD
WT
SP3ZHP
SP3CYY
599
599
034
025
WT
OD
1
1
WT
OD
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP3CYY
SO4P
599
599
020
049
OD
OL
SO4P
SP3CYY
599
599
049
020
OL
OD
0
0

2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SP3CYY
SP4KHM
59
59
026
052
OD
OL
SP4KHM
SP3CYY
59
59
052
026
OL
OD
1
1

OD
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SP3CYY
SQ9DXT
59
59
027
034
OD
CY
SQ9DXT
SP3CYY
59
59
034
027
CY
OD
1
1
CY
OD
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SP3CYY
SP4SHW
59
59
028
036
OD
OU
SP4SHW
SP3CYY
59
59
036
028
OU
OD
1
1

OD
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SP3CYY
SP8BVN
59
59
029
074
OD
BI
SP8BVN
SP3CYY
59
59
074
029
BI
OD
1
1

2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
SP3CYY
SP9ZHR
59
59
031
039
OD
ET
SP9ZHR
SP3CYY
59
59
039
031
ET
OD
1
1
ET
OD
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SP3CYY
3Z3AHK
59
59
030
048
OD
NL
3Z3AHK
SP3CYY
59
59
048
030
NL
OD
1
1
NL
OD
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
SP3CYY
SP3ZHP
59
59
032
053
OD
WT
SP3ZHP
SP3CYY
59
59
053
032
WT
OD
1
1

2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SP3CYY
SO4P
59
59
034
074
OD
OL
SO4P
SP3CYY
59
59
074
034
OL
OD
0
0

2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SP3CYY
SP9N
59
59
033
043
OD
RB
SP9N
SP3CYY
59
59
043
033
RB
OD
1
1
RB
OD